เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนบ้านส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนบ้านส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเน้นย้ำในการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมรับฟังปัญหา แนะนำต่าง ๆ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3