-> สรุปจำนวนผู้สมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปจำนวนผู้สมัคร
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ที่
พนักงานราชการ
จำนวน
1พ.ค.63
2พ.ค.63
3พ.ค.63
4พ.ค.63
5พ.ค.63
6พ.ค.63
7พ.ค.63
รวม
อัตรา
1 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 1 2 0  0  0 1  1  0 4

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3