เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 54/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไตรทอง สืบเชื้องาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ตามคำสั่ง สพป.สกลนคร เขต 3 ที่ 54/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3