เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนชนะสังคม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนชนะสังคม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู พร้อมได้อวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินที่ชีวิตอันจะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3