เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พร้อมเน้นย้ำการมีสุขภาวะโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ ให้ทันกับภาวะการณ์ปัจจุบัน การสร้างความรับรู้เข้าใจในเรื่องไวรัส COVID-19 อีกด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล..

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3