เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านบะป่าคา 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านบะป่าคา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
โดยรับฟังปัญหา พร้อมข้อแนะนำต่าง ๆ อีกทั้งยังเน้นย้ำการจัดการที่ต้องให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล โดยการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคCOVID-19 อีกทั้งการรายงานปัญหามายัง สพป.สกลนคร เขต 3 การให้ความรู้กับนักเรียน
พร้อมการงดกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดต่อไป.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3