เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจง “การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง”การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นจัดการประชุมให้กับโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศที่จะใช้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนต่อไป.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3