สพป.สกลนคร เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 2 พัฒนาศักยภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 2 ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการนิเทศการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 โดยดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 รักษาราชการ ผอ.สพป.เลย เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ในการร่วมศึกษาดูงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย สพป.สกลนคร เขต 3 ต้อนรับและขอขอบคุณคณะศึกษาดูงาน ในการเยี่ยมเยือนชาวสกล3 มา ณ โอกาสนี้

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3