เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาน้อย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาน้อย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โดยได้รับการคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นำการตรวจเยี่ยมด้วยดี ซึ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้ง ๔ ด้าน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ได้แก่ การอ่านการเขียน โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯพร้อมกันนี้ยังให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานให้เป็นไปได้ด้วยดี เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผู้เรียนผู้สอนมากที่สุด

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3