เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยได้รับการคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นำการตรวจเยี่ยมด้วยดี ซึ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ติดตามการพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่าน เขียนได้ในระดับดี มีการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3