เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศน์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศน์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วนตามข้อกำหนด ราชการที่เร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารราชการด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในแนวทางการบริหารพื้นฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งผู้เรียน ผู้สอนเป็นสำคัญ ในการนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร นำโดย พันเอก ดร.ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการแจ้งการจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในการรับรู้การป้องกันตนเองจากอาชญากรรมต่าง ๆ โดยบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการประสานความร่วมมือ การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

 

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3