Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Read More »

->>ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศน์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนัก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสันติ มาละอินทร์ ครู คศ.3 ของโรงเรียนคำลอดพื้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่้วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทิ ...

Read More »