เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ออกเยี่ยม โรงเรียนในศูนย์ฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net ปี ก.ศ 2562เพื่อเป็นการกระตุ้นศักยภาพและเพิ่มขวัญกำลังใจ แก่คุณครูและนร.ป6 , ม.3

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร โดยการนำของท่าน ผอ วรวิทย์ บุญพูล ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์ฯ ออกเยี่ยม โรงเรียนในศูนย์ฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net ปี ก.ศ 2562เพื่อเป็นการกระตุ้นศักยภาพและเพิ่มขวัญกำลังใจ แก่คุณครูและนร.ป6 , ม.3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3