คณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามสอบ ONET. ป.6 และ ม.3 และการเตรียมความพร้อมประเมินภายนนอกรอบ สี่. โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3