โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กราบนมัสการขอบพระคุณพระครูปุณณสารธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าสุพารามเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย ฝ่ายธรรมยุติมอบทุนการศึกษา 2500บาท สนับสนุนขนมงบประมาณ คุณครูนิจวรรณ แก้วก่า 2000 บาท คุณครูคำปุ่นภูอาจ 1000บาทและมอบรางวัลจิตอาสาช่วยงาน2500บาทขอบคุณเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาสนับสนุนขนม ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนคณะครูบุคลากรทุกท่านตลอดจนคุณครูผู้เกษียณท่านหัวหน้ามงคล ต้นภูบาลอดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพรเจริญนายคำศรีสมัย นายบุญเฮืองแก้วฝ่าย นายลิขิต แก้วคำสอนข้าราชการบำนาญสนับสนุนงบประมาณ และขนม รางวัลแก่เด็กๆ

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3