โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3