->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ krudeenaidongjai

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3