->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ >>>> kru good

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3