ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้ลงพื้นที่ถึงห้องเรียน โดยเน้นย้ำการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียน ผู้สอนเป็นหลักสำคัญพร้อมการออกตรวจการจัดการอาหารกลางวัน การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสภาพอาคารเรียน และบริเวณโดยรอบมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  และมีความปลอดภัยในทุกด้าน.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3