ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี  พร้อมตรวจการบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆด้าน เช่น การจัดการอาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สภาพแวดล้อม โดยรวมของโรงเรียน บ้านพัก อาคาร ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เรียน ผู้สอน เป็นหลักสำคัญ.

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3