สพป.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล เรื่องน้ำ และอากาศ ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9 และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ในระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ โดยมีนายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3