-> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 แทนตำแหน่งว่าง
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค. 2562

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3