ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ในการออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเป็นไปตามนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด โดยเน้นย้ำให้ตรวจดูความพร้อมในทุกด้าน ทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานที่ รถรับส่งนักเรียน อาหารกลางวัน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นสำคัญ.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3