ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในการออกตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ วิชาการ และความปลอดภัย ของโรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3