ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของตรวจดูความพร้อมของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ วิชาการ และด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นในนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นฐาน กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษามีการตรวจเยี่ยมความพร้อมทุกปีการศึกษา

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3