ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนโพธิ์ชัยแหลมทอง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีนายกิติชัย สมบัติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยแหลมทอง พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินการเตรียมงาน ซึ่งมีความพร้อมในทุกด้าน

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3