เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการอบรม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยมีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ NEW DLTV
ณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3