เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นเพื่อให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยส่งสัญญาณ   จากสถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3