เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการระดมทุนเพื่อการศึกษา ในการเป็นกองทุนในการช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนที่ประสบภัยต่าง ๆ ในการช่วยเหลือได้ที่เดือดร้อนในสังกัดของสพป.สกลนคร เขต 3 ต่อไป.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3