เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสนม ชาเหลา มารดาของ นางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสนม ชาเหลา มารดาของนางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และกำหนดฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ เมรุวัดป่าอุดมรัตนาราม ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3