เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการจัดการศึกษาใน ระดับพื้นที่ โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ.

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางบูรณาการจัดการศึกษาใน ระดับพื้นที่ โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัด ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ.

โดยสามารถรับชมการประชุมย้อนหลัง ผ่าน https://www.youtube.com/watch?v=P2OAfasEjrA

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3