เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ของโรงเรียนบ้านนาหวาย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก….(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV ของโรงเรียนบ้านนาหวาย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก อีกทั้งออกตรวจสอบความพร้อมในด้านอุปกรณ์สนับสนุนใช้สื่อทางไกล พร้อมพร้อมรับฟังปัญหา ชี้แนะ.

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3