เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นผู้บริหารโรงเรียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเรียนรู้คุณธรรม (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 รุ่นผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเรียนคุณธรรม
เพื่อพัฒนาครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้”โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในปี 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 113 โรงเรียน โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งทั้งหมดเป็น 5 รุ่นด้วยกัน  สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/YQ5HvJwQAwgRAV4H6

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3