–> ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อแจ้งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 สังกัด สพป.สน.3 จำนวน 176 ราย พร้อมคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีสถานพยาบาล สกสค.และรายการตรวจสุขภาพ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อแจ้งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 สังกัด สพป.สน.3 จำนวน 176 ราย พร้อมคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีสถานพยาบาล สกสค.และรายการตรวจสุขภาพ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)download

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3