>>>สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >>>หลักสูตร

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3