เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำโดยนางศรีวิไล ไชยยศ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำโดยนางศรีวิไล ไชยยศ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

About วริศรา พูนเจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3