ศูนย์ ITEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ สิ้นปีการศึกษา พ.ศ.2560

ศูนย์ ITEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ สิ้นปีการศึกษา พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3