เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในการต้อนรับเป็นอย่างดี

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3