– > แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีมายังโรงพยาบาลทหารผ่านศึก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Health

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3