ตารางการประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปฯ 60

ตารางประชุมครับ ..ประชุม 2 วัน

19 ก.ย. ประชุมที่ สพป.สกลนคร เขต 3 และ ร.ร.อนุบาลวานรนิวาสฯ

20 ก.ย. ประชุม ที่ สพป.สกลนคร เขต 3

ตามกิจกรรม / กลุ่มสาระ  นะครับ

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3