ภารกิจ
  • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

    ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

    ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมโรงเรียน    ข่าวคุรุสภา สกลนคร

    ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3