ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ( 155 ) โดย person
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ( 142 ) โดย person
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 97 ) โดย person
ขอเชิญร่วมงานชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ( 266 ) โดย education
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ( 1857 ) โดย person
รายชื่อผู้มีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ( 2985 ) โดย person
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ( 1407 ) โดย person
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ( 256 ) โดย direc
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ( 260 ) โดย direc
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ( 501 ) โดย person
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครายว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 863 ) โดย boss
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ( 450 ) โดย person
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 7/2560 ( 389 ) โดย direc
ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ.2561 ( 393 ) โดย boss
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ( 1278 ) โดย person