การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร ( 11 ) โดย boss
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2560 - 26 ก.ย. 2560 ( 12 ) โดย boss
กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75,000 บาท ( 13 ) โดย boss
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เชิญชวนเยาวชนในสถาบันการศึกษาร่วมกิจกรรม\"ตะลุยโลกแสตมป์\" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ( 8 ) โดย boss
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านอากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ( 49 ) โดย boss
ถามตอบปัญหาการพัฒนาข้าราชการครู ( 162 ) โดย person
รายงานสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ( 97 ) โดย admin
การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 ( 143 ) โดย person
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ( 142 ) โดย direc
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ( 217 ) โดย person
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ( 98 ) โดย person
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโครงการพัฒนาครูรูปเเบบครบวงจร สามารถติดต่อขอยืมเงินได้ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ ( 434 ) โดย finan
เอกสารประกอบการยืมเงินราชการ โครงการฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ( 148 ) โดย finan
ประชาสัมพันธ์การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม ( 186 ) โดย direc
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 254 ) โดย boss