ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แก้ไขรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ( 31 ) โดย boss
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ( 44 ) โดย direc
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ( 197 ) โดย boss
รัยสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ( 156 ) โดย person
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 68 ) โดย ksp.skn.3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ( 573 ) โดย person
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 427 ) โดย person
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ( 220 ) โดย person
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 258 ) โดย person
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ( 1186 ) โดย person
ประกาศและแก้ไขประกาศคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 839 ) โดย person
เชิญชวนประดับธงชาติไทย ( 189 ) โดย boss
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ( 133 ) โดย boss
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2560 ( 291 ) โดย direc
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ( 703 ) โดย admin