ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ( 2127 ) โดย person
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ( 456 ) โดย person
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ( 529 ) โดย person
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 316 ) โดย person
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ( 320 ) โดย person
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ( 199 ) โดย person
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปีพุมธศักราช 2562 (อำเภออากาศอำนวย) ( 203 ) โดย direc
รับสมัครคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ ( 207 ) โดย person
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ( 273 ) โดย person
การโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯ ( 305 ) โดย direc
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 497 ) โดย person
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 375 ) โดย person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 594 ) โดย person
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3/2561 ( 417 ) โดย direc
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ( 619 ) โดย person