ขอเชิญร่วมงานชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ( 49 ) โดย education
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ( 1373 ) โดย person
รายชื่อผู้มีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ( 2726 ) โดย person
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ( 1090 ) โดย person
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ( 105 ) โดย direc
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ( 158 ) โดย direc
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ( 367 ) โดย person
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครายว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( 671 ) โดย boss
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ( 327 ) โดย person
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 7/2560 ( 295 ) โดย direc
ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ.2561 ( 278 ) โดย boss
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ( 1082 ) โดย person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 431 ) โดย person
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561 ( 800 ) โดย boss
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 638 ) โดย admin