[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 654 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมรองผู้อำนวยการ สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

การประชุมรองผู้อำนวยการ สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

...

1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
เข้าชม : 1046 ครั้ง
การประชุมรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 /ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558

การประชุมรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 /ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 9/2558 ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 758 ครั้ง
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 8/2558

 

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่  2  มิถุนายน  2558 เวลา 09.30 น.  

 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
เข้าชม : 1062 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร \"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา\" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2558

  นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตามหลักสูตร "การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" เพื่อให้มีความรู้และทักษะ ใน ...

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
เข้าชม : 1408 ครั้ง
พิธีเปิดงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เข้าชม : 988 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปเป็นประธานทอดผ้าป่ารถจักรยาน ณ โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลวิทยาคม

  นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ไปเป็นประธานในการทอดผ้าป่าจักรยาน  ซึ่งได้รับควานเมตตาจาก  พระมหาเขมานันท์ (ฉลอม  ปิยสีโล) ปธ 9  วัดลาดปลาเค้า& ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 2011 ครั้ง
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 2558 ภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  2558 ภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างวันที่  20 - 24 พฤษภาคม  2558

...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1097 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ วัดอาจาโรรังสี
...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เข้าชม : 1081 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ \"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\"

   นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบปร ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1381 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะไปร่วมงานรัฐพิธี \"วันฉัตรมงคล\" ประจำปี 2558

  นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ  ไปร่วมงานรัฐพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี  2558  ซึ่งชาวจังหวัดสกลนคร ได้น ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
เข้าชม : 1019 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ พร้อมด้วยบุคลากรภายใน สพป.สกลนคร เขต 3 ต้อนรับคณะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาขีพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที 27 เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต และบุคลากรภายใน สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาขีพผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที 27 ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1269 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 (ภาค ก)

 
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 4 ครั้ง.

เข้าชม : 1641 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภายใต้ชื่อโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันเสาร์ที่  18  เมษายน  2558  นายดิเรก  ฤทธิ์ศรีบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ไปเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1071 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
เข้าชม : 1299 ครั้ง
กิจกรรมรดน้ำขอพรนายอำเภอวานรนิวาส... นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรดน้ำขอพรนายอำเภอวานรนิวาส เทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2558

กิจกรรมรดน้ำขอพรนายอำเภอวานรนิวาส... นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรนายอำเภอวานรนิวาส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1672 ครั้ง
มอบเงินช่วยเหลือ..ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

มอบเงินช่วยเหลือ..  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดยนายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะมอบเงิน จ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : ครั้ง
นายแสงศิริ ศิริมงคล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู โดยการใช้สื่อ eDLTV ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ วันที่ 11 มี.ค.58

นายแสงศิริ ศิริมงคล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู โดยการใช้สื่อ eDLTV ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ วันที่ 11 มี.ค.58

...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1612 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขต ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : ครั้ง
บรรยากาศการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

นายดิเรก ฤทธ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหต ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 3228 ครั้ง
นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
เข้าชม : 1250 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin@sakonnakhon3.go.th