[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 650 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพประจำปี
หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีคณะแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม xMind เพื่อการวางแผนกลยุทธ์
แต่งต้้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม xMind เพื่อการวางแผนกลยุทธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 4 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโ่อนเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แจ้งการโ่อนเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
1 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สนใจประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาตื (คอบช.)
เชิญชวนผู้สนใจประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาตื (คอบช.)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ส่งคำร้อยขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ให้สพป.สน.3 ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2557
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
1 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ส่งคำร้อยขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ให้สพป.สน.3 ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลอ้างอิงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร พระภิกษุ และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความที่เป็นบทเรียนในชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้อ่าน และมีความน่าสนใจ
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร พระภิกษุ และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความที่เป็นบทเรียนในชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้อ่าน และมีความน่าสนใจ คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของนักเรียน ชีวิตของคุณครู และบุคคลรอบข้างที่น่ายกย่อง น่าสรรเสริญ ในความ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สช.เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สช.เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/81 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th