[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สามารถติดต้อให้ความช่วยเหลือได้ที่ 081-2610459 042-792244 042-791190 042-792118เลขบัญชี 020218766218 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี กองทุนดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรค่ารักษาพยาบาลจะโอนพร้อมเงินเดือน/ค่าจ้าง เริ่มตั้งแต่ ก.พ.60 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็ปประชาสัมพันธ์(แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี2559 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนกันยายน 2560 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 649 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
1 พ.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ส่งคำร้อยขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ให้สพป.สน.3 ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลอ้างอิงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร พระภิกษุ และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความที่เป็นบทเรียนในชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้อ่าน และมีความน่าสนใจ
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู ผู้บริหาร พระภิกษุ และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความที่เป็นบทเรียนในชีวิต ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้อ่าน และมีความน่าสนใจ คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของนักเรียน ชีวิตของคุณครู และบุคคลรอบข้างที่น่ายกย่อง น่าสรรเสริญ ในความ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สช.เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สช.เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
23 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!!! การประชุมสัมมานาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนและเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน)
ด่วน!!! การประชุมสัมมานาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนและเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ sos 13 บ่มเพาะต้นกล้าของพ่อเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอเชิญส่งเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ sos 13 บ่มเพาะต้นกล้าของพ่อเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
ให้ ร.ร. ที่มีผู้มีความประสงค์ขอย้่ายส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยะเกต ประจำปี 2557
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยะเกต ประจำปี 2557 แก่ผู้ประกอบวิชาวีพทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ(ให้ ร.ร. ตอบแบบสอบถาม)
ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบ ตอบแบบสอบถาม ในระบบออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ(ให้ ร.ร.ตอบแบบประเมินมาตรฐานฯ)
ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบ กรอกข้อมูลแบบประเมินฯ ตามลิงค์ตอบแบบประเมินในระบบออนไลน์ที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน.. เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/81 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042-792244 กลุ่มอำนวยการ
042-792135 หน้าห้อง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
042-792133 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
042-792134 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
042-792131 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล
042-792118 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042-792132 กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาทำโดย : นายถนัดชัย สุรภักดิ์
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : tha_spk@sakonnakhon3.go.th