[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document   ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนมกราคม 2559 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net |

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 621 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
31 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด!! จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2556
ด่วนที่สุด!! จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
31 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบเหรียญเครื่องราชฯ ปี 2553-2555
สพป.สกลนคร เขต 3 จะดำเนินการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2553-2555 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. ณ ประชุมศาลากลางน้ำ แต่งกายชุดปกติขาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ส่วนที่ขอเบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 2
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ส่วนที่ขอเบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1/2556 ครั้งที่ 2
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
ผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกแบบรายงานข้อมูล Tablet เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ และในการจัดสรร Tablet ให้ครู ป.2 ในสังกัด
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกแบบรายงานข้อมูล Tablet เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ และในการจัดสรร Tablet ให้ครู ป.2 ในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสกลนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556"
รายละเอียดการแข่งขันกีฬา "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สกลนคร เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
สพป.สกลนคร เขต 3 แจ้งให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ติดต่อลงลายมือชื่อรับเครื่องราช ฯ ประจำปี 2553 -2555 ไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 (ในวันและเวลาราชการ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งดออกบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เนื่องด้วย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ได้ลงนามในบัตรเดิม สพป.สกลนคร เขต 3 จึงของดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจนกว่า สพฐ.จะจัดส่งบัตรมาใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานวันลาประจำปี 2556
สพป.สกลนคร เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนรายงานวันลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ(ไม่รวมถึงพนักงานราชการและอัตราจ้าง) ประจำปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ให้จัดส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2556
ให้โรงเรียนรายงานข้อมูล โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับโรงเรียน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
17 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 5 ครั้ง.
17 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลสำรวจจำนวนรถที่ใช้รับจ้าง รับ-ส่ง นักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
ให้ ร.ร. กรอกข้อมูลตามลิ้งด้านล่าง ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
โครงการปรกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคโลหิต
การรับบริจาคโลหิต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบการประเมิน 1 เมษายน 2556 -30 กันยายน 2556
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รอบการประเมิน 1 เมษายน 2556 -30 กันยายน 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาเพื่อการศึกษา รายงการ "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 ป่ระจำปี 2556
กีฬาเพื่อการศึกษา รายงการ "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 ป่ระจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ต.ค. 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กีฬาเพื่อการศึกษา "ครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์ กีฬาเพื่อการศึกษา "ครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/72 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th