[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document  ....ประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์ ITEC สพป.สกลนคร เขต 3 สำรวจความต้องการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอสำรวจความต้องการในหัวข้อที่จะอบรมในเรื่องต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถระบุความต้องการอบรมได้จาก ที่นี้ ..แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถดูรายละเอียดเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม 2557 ได้แล้วที่ E-Salary ( www.salary.skn3.net )  ||   ..ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน ว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีไม่ถูกต้องหรือว่าสอบถามข้อมูลแจ้งที่เบอร์ 081-855 4913 || ..แจ้งให้มารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556 และใบแจ้งยอดสมาชิก กบข. รวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป  ||  ..ประชาสัมพันธ์ ด้วยขณะนี้ธนาคารกรุงไทย มีรถเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรถตู้โมบายให้รับการบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื่นที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 57 นี้  ||  ..แจ้งพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 เข้ามารับบัตรประกันสังคม ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 581 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 เม.ย. 2557 : ประกาศ/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา) สพป. สกลนคร เขต 3
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา) สพป. สกลนคร เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย. 2557 : เพิ่มข่าวคุรุสภา
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สช.เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกาศ สช.เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!!! การประชุมสัมมานาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนและเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน)
ด่วน!!! การประชุมสัมมานาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนและเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ sos 13 บ่มเพาะต้นกล้าของพ่อเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอเชิญส่งเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ sos 13 บ่มเพาะต้นกล้าของพ่อเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
ให้ ร.ร. ที่มีผู้มีความประสงค์ขอย้่ายส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศของสหกรณ์
ประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยะเกต ประจำปี 2557
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยะเกต ประจำปี 2557 แก่ผู้ประกอบวิชาวีพทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ(ให้ ร.ร. ตอบแบบสอบถาม)
ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบ ตอบแบบสอบถาม ในระบบออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ(ให้ ร.ร.ตอบแบบประเมินมาตรฐานฯ)
ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบ กรอกข้อมูลแบบประเมินฯ ตามลิงค์ตอบแบบประเมินในระบบออนไลน์ที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน.. เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2556
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
8 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 เมษายน 2557 ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 \"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\" (LIFE SAVING)
การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร
รับสมัครคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2557 สมัครด้วยตนเองที่สำนังาน สกสค.จ.สกลนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์ ITEC สำรวจความต้องการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์ ITEC สำรวจความต้องการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอสำรวจความต้องการในหัวข้อที่จะอบรมในเรื่องต่าง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถระบุความต้องการอบรมได้จากที่นี้
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin@sakonnakhon3.go.th