[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document ..แจ้งเลื่อนการจัดการแสดงสุดยอดมายากลนานชาติระดับโลก เนื่องจากมีพายุฝน จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการแสดงมายากลจากกำหนดการเดิม เป็น วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 618 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ admin ]

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจทั้งหมด>>

การประชุมสัมมนาวิชาการ \"การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว7 หรือ ว17\" โดยชมรมพัฒนาวิทยาฐานะครูอีสาน (ชวอ.) ( 136 ) โดย boss
ประชาสัมพันธ์โครงการ\"การประกวดตราสัญญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum)\" ( 49 ) โดย boss
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ) ( 75 ) โดย boss
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร รร.โพนงามศึกษา ( 79 ) โดย education
โครงการสัมนนาวิชาการ \"ศาสตร์และศิลป์การเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย\" วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 ( 85 ) โดย boss
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ( 57 ) โดย boss
โรงเรียนบ้านแก้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ( 217 ) โดย admin
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมจีเอสพี (GSP) เบื้องต้น ( 262 ) โดย boss
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ( 91 ) โดย boss
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่น 2 ( 243 ) โดย boss
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน บัญชี กยศ. และการคืนเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียน ( 102 ) โดย education
ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 146 ) โดย boss
ด่วนที่สุด แจ้งธุรการโรงเรียนทุกโรงเรียนโหลดดู Username และ Password เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลระบบศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ( 295 ) โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ( 386 ) โดย education
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลผลการประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของผู้เรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ( 334 ) โดย admin


เชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ( 535 )
เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมคัดสรรประจำปี ๒๕๕๖ ( 545 )
คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖ ( 509 )
คุรุสภาประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ ๑๑ ( 648 )
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ( 901 )
การขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ( 1608 )
การรับรองมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ( 1746 )
การยื่นและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( 851 )
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ( 613 )
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ( 644 )
 


ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ( 3089 ) โดย admin
ประกาศ โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ. ๔ ( ห้องส้วม ๔ ที่นั่ง ) ( 1436 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) ( 1497 ) โดย admin
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2013 ) โดย admin
โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 1672 ) โดย admin
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ( 2004 ) โดย admin
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตากวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 2646 ) โดย 47030027
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤติ) ( 2019 ) โดย admin
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย) ( 1454 ) โดย admin
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 1735 ) โดย admin
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด =>>


 


 
 


<< สิงหาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 
 
เริ่มนับ 27 พ.ย. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้  3 IP
   ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
195 คน
สถิติเดือนนี้
512 คน
สถิติปีนี้
159947 คน
สถิติทั้งหมด
762478 คน
(Show/hide IP)
 
OBECLMS
สพฐ.
สหวิชาดอทคอม
สสคบ
eoffice
Check E-mail obecmail
ยื่นยันระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP
จัดเก็บข้อมูล
พื้นที่สำหรับฝากเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3
ปฏิทินการรับนักเรียนปี 56
โรงเรียนดีศรีตำบล
รายละเอียดครุภัณฑ์ สพฐ. 56
คู่มือ ARS-58
sp-snk3
แบบสอบถามความพึงพอใจวังไกลกังวล
เว็บไซต์การจัดการเรียนรู้
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th