[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Sakonnakhon3 .go.th
Untitled Document
   -------  -------
Untitled Document ..ประชาสัมพันธ์ สามารถดูรายละเอียดเงินเดือน เดือนกันยายน 2558 ได้ที่ระบบ E-Salary ที่ www.salary.skn3.net

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 619 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
 
Untitled Document
vtect วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาวานรนิวาส
vtectวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
vtectวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย
vtectโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
vtectโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์
vtectโรงเรียนอนุบาลโกญจนาท
vtectโรงเรียนอนุบาลร่มเกษ
vtectโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
vtectโรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
25 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรรวงเงิน กยศ ประจำปีการศึกษา 2557
เชิญคณะกรรมการตำามคำสั่งที่ 263/2556 ลว 26 เม.ย. 56 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ก.ค. 57 เวลาา 13.00 น. ณ สพป.สกลนคร เขต 3 (ห้องประชุมไมตรีจิตร)
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
23 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน แจ้ง รร.กรอกข้อมูล กยศ ปี 2557
ให้ รร.ที่มีรายชื่อตามแนบกรอกข้อมูล กยศ ปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาจัดสรร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งวัน เวลาและสถานที่การอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเครือข่ายเฝ้าระวัง
แจ้งกำหนดวัน เวลาสถานที่จัด
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
22 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สน.3 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ ICT จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
21 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เสื่อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร
เสื่อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 2 ครั้ง.
18 ก.ค. 2557 : ข้อมูลเกี่ยวกับ Tablet
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ การบริหารจัดการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประจำปีงบประมาณ 2556
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ การบริหารจัดการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส (หลังใหม่)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส (หลังใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค. 2557 : ประกาศ/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของชาวต่างประเทศ
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของชาวต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกรายงานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ป.1 ปีการศึกษา 2556
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกรายงานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ป.1 ปีการศึกษา 2556
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
8 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
3 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเพลงแปรงฟัน
ประกอบกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
1 ก.ค. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30 มิ.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มิ.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 มิ.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557
สนง.ลส.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดกองลูกเสือ ร.ร.ที่เข้าร่วมงานชุมนุมฯ เตรียมความพร้อมร่วมพิธีทบทวนและสวนสนาม วันที่1 ก.ค. 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย. 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดสกลนคร ปี 2557
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่่ 30 มิ.ย. -2 กรกฎาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน อ. เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/83 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  เลขที่ 530 หมู่ที่ 5
ถนนเดื่อเจริญ  ตำบลวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์  47120
หมายเลขโทรศัพท์  042792135
หมายเลขโทรสาร   042792135
042791205  กลุ่มอำนวยการ
042792134  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
042792131  กลุ่มบริหารงานบุคคล
042792132  กลุ่มนโยบายและแผน
042792118  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
042792133  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาทำโดย : นายพนมพร มาตราช
แจ้งปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
E-mail : admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th